กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2565
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 138 คน
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตสำหรับตนเองและผู้อื่น  และยังเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกด้วย