ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวในโอกาสได้รับรางวัล EDU:CMU outstanding Teacher Award 2022

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 132 คน
ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวในโอกาสได้รับรางวัล EDU:CMU outstanding Teacher Award 2022

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล

EDU:CMU outstanding Teacher Award 2022

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565